ChallengeMe

Het probleem

Vanwege de huidige corona situatie verkeren veel bedrijven in een lastige situatie. Niet alleen lopen de inkomsten terug, ook het moreel van de medewerkers staat onder druk, wat op termijn een groot risico met zich meebrengt doordat gekwalificeerde medewerkers het bedrijf verlaten om hun heil elders te zoeken.

Het teamgevoel staat onder druk; men ziet elkaar niet meer fysiek, spreekt elkaar niet meer aan bij de koffieautomaat. De ‘pizza sessies’ en ludieke informele ontmoetingen behoren tot het verleden. Het werk is verworden tot een geautomatiseerd proces, en laat weinig menselijke interactie en verbeelding toe.

De oplossing

‘Challenge me’ is een applicatie waarbij we het plezier en de verrassing willen terug brengen op de werkvloer. Daag je collega’s uit met een zelfgemaakte challenge, zodat ze even iets anders doen dan alleen maar werken.

De challenges kunnen gemaakt worden met behulp van machine learning. Maak een foto van een object en er wordt automatisch een challenge gegenereerd. Kies een challenge die bij jou past uit, of verander er een.

The problem

During the Covid-19 pandemic lots of companies were in a difficult position. Not only the revenues went down, so did the moral of the employees, what in turn caused the risk that qualified employees within the company would start looking for other jobs.

The team-feeling is under pressure; people don’t see each other in person anymore, and don’t talk when getting some coffee at the vending machine. The ‘pizza sessions’ and funny informal meetings belong to the past. Work has become an automated process, and leaves human interaction to the imagination.

The solution

‘Challenge me’ is an application with which fun and surprise can be brought back to work. Challenge your colleagues with a challenge you made up yourself, so they will do something different than just working. 

Challenges can be compiled with the help of machine learning. Make a picture of an object, and the AI automatically generates challenges. Pick one that suits you, or change one.