Fiets4Life

De opdracht

Voor Gazelle en DEPT is uitgezocht hoe fietsen in 2025 uit zou zien. Hier is een Probe Studie en een Co-creatie voor gedaan om inzichten uit de gebruiker te krijgen. Na het hebben verzamelen van alle inzichten zijn er verschillende ontwerpmethodieken toegepast die heben geleid tot een uiteindelijk concept.
 
Het concept is een applicatie voor jong en oud, waarmee vrienden en familie fietsen kunnen delen. Een andere key feature is het “for life” aspect. De app weet precies wat voor fiets jij nodig hebt, en wat jij voor je fiets nodig hebt, en past aan de hand daarvan de suggesties aan.

The assignment

For Gazelle and Dept I looked into what cycling would look like in 2025. I did Probe Studies and Co-creation sessions to gather insights into the user. After collecting all these insights I applied several design methods that have eventually lead to a definitive concept.

The concept is an application for any age, where friends or families can share their bikes. Another key feature is the “for life” aspect. The app knows exactly what kind of bicycle you need, and what you need for your bicycle, and adjusts suggestions accordingly.