FrieNS

Meer connectie in de trein

Mensen zijn tegenwoordig in de trein alleen maar bezig met hun smartphone. De tijden dat er gesprekken in de trein werden gehouden liggen ver achter ons. Ik wilde een functie in de bestaande NS app toevoegen, waarbij je met vrienden kunt communiceren. Je kunt je via de app op aanwezig zetten voor een bepaalde reis, wanneer je ziet dat andere vrienden ook reizen. Je kunt zo makkelijk afspreken voor een leuk en gezellig gesprek in de trein!

Baseren op huidige NS applicatie

Ik heb bij deze app gebruik gemaakt van de bestaande stijl van de NS. Ik heb aanpassingen gedaan en de hele app opnieuw gemaakt. Ik heb functies zoals de planner, aanwezigheid en de vrienden radar toegevoegd.

More connection in the train

Nowadays the only activity people are doing on the train is looking at their smartphones. The times that there were conversations in the train are lone gone. I wanted to add a function to the already existing NS app, with which you can communicate with friends. Via the app you can set your status to available for a specific journey when you see that your friends are on the same train. This enables you to have a nice conversation in the train. 

Based on current NS application

For this app I used the existing guidelines created by NS. I made some changes and recreated the entire app. I added functions like the planner, availability and friend radar.