Posters

Visuele posters

De opdracht was om twee posters te maken die betrekking hadden op jouw visie op de Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. Omdat ik al flink wat jaren HBO studie achter de rug heb, is het vaak moeilijk om de juiste motivatie te vinden voor mij.
 
De omgeving is erg koud en kil, en wanneer ik van of naar school loop wil ik het liefste met mijn ogen dicht denken aan dingen die ik leuk vind. Het “Als je doet alsof het er niet is, dan is het er niet” principe is iets dat ik (veel te) vaak gebruik. Hier zijn mijn posters ook op gebaseerd, op dit gevoel.

Visual posters

The assignment was to create two posters that had something to do with your vision on the Onderwijsboulevard in ‘s-Hertogenbosch. Because I already had some  years of study experience, finding motivation to do so was sometimes quire difficult for me.
 
The environment is very uninspiring and chilly, and when walking to school I’d almost prefer to do so with my eyes closed. The “If you pretend it isn’t there, it isn’t there” principle is something that I used (way too) often. My posters are based on this feeling.