SenPhone

Alles gaat tegenwoordig digitaal, maar sommige senioren kunnen hier moeilijk mee omgaan.

Vandaag de dag wordt steeds meer gedigitaliseerd. De belastingaangifte doe je digitaal, je boodschappen afrekenen kun je met je smartphone doen en fysieke wegenkaarten zijn vervangen door digitale alternatieven die je zelfs kunnen omleiden om drukte te vermijden. Steeds meer producten worden vervangen door digitale alternatieven.

Smartphones zijn de afgelopen 15 jaar enorm populair geworden, en een wereld zonder deze apparaten is niet meer voor te stellen. 60-plussers zijn opgegroeid in een wereld waarin dit allemaal nog niet bestond, en vinden het vaak lastig om met de tijd mee te gaan.

Het geschatte aantal 60-plussers zal in 2050 oplopen tot ruim 2,1 miljard. Meer dan het dubbele aantal ten opzichte van 2017. Ook gaan steeds meer senioren smartphones gebruiken, waardoor het probleem nog groter wordt.

60-plussers hebben een groot gedeelte van hun leven zonder computertechnologie doorgebracht. De jongste 60-plussers komen uit 1963, terwijl de eerste “populaire” computers zoals de Apple Macintosh Lisa en de eerste versie van Microsoft Windows pas in 1984 en 1985 respectievelijk op de markt kwamen. De jongste 60-plussers waren op dat moment 23 jaar oud, en zijn hierdoor in de belangrijkste leerfase van hun leven (tot 21 jaar) nooit in aanraking gekomen met deze computertechnologie.

Een simpele smartphone UI voor senioren

SenPhone is een simpele, laagdrempelige smartphone UI specifiek gemaakt voor senioren. Deze UI houdt rekening met alle eventuele fysieke en geestelijke beperkingen die een oudere kan hebben zoals slechtziendheid of een slechte hand-oog coördinatie.

Everything is digital these days, but seniors can find it challenging to adapt.

Nowadays more and more is being digitised. Taxes are handled online, you can pay your groceries with your smartphone and physical maps are replaced by their digital counterparts, that even have the capability to reroute you to give you the quickest possible journey. More and more products are replaced by digital alternatives.

In the last 15 years, smartphones have become increasingly popular, and a world without these devices is unimaginable. People over 60 have grown up in a world where none of this existed, and find it difficult to keep up to date with the latest technologies.

The estimated amount of people over 60 will in 2050 increase to over 2,1 billion. More than double the amount in 2017. More and more seniors start using these smartphones, which makes the problem even bigger.

People over 60 have spent a large amount of their lives without computer technology. The youngest people over 60 were born in 1963, while the first “popular” computers like the Apple Macintosh Lisa and the first version of Microsofts Windows only came out in 1984 en 1985 respectively. The youngest people over 60 were 23 years old, and this means that they never came in touch with technology in the most important learning fase of their lives (until 21).

A simple smartphone UI for seniors

SenPhone is a simple and accessible UI specifically made for seniors. This UI takes every physical and mental restrictions into account like visual impairment or a limited hand-eye coordination.